کتاب بودجه ریزی در ایران (مسائل و چالشها)
تالیف دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی 
شامل 271 صفحه با فرمت pdf
چاپ پاییز 89

  • فصل اول : توصیه های بین المللی در باب موازین و معیارهای شفافیت مالی
  • فصل دوم : مبانی نظری بودجه و بودجه ریزی
  • فصل سوم : بودجه اقتصادی
  • فصل چهارم : منابع و مصارف در بودجه
  • فصل پنجم : بودجه و سازمان اداری
  • فصل ششم : کاستی های قانونی بودجه ریزی
  • فصل هفتم : برش های اطلاعاتی و مبانی مقرراتی بودجه
  • فصل هشتم : نظارت مالی و عملیاتی
  • فصل نهم : سنجه هایی برای داوری

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 21 آذر 1396    | توسط: عادل کریمی    | طبقه بندی: کتاب های رایگان، مدیریت، حسابداری و علوم اقتصادی،     |
نظرات()