تبلیغات
دانلود کتاب پیام نور page contents دانلود کتاب پیام نور - مطالب ابر دانلود رایگان کتاب

دانلود رایگان کتاب شیوه نامه نگارش رساله علمی - مرکز مدیریت حوزه های علمیه - معاونت پژوهش - pdfدانلود رایگان کتاب شیوه نامه نگارش رساله علمی 
مرکز مدیریت حوزه های علمیه - معاونت پژوهش 
شامل 72 صفحه با فرمت pdf

بخش اول : شیوه طرح نامه نویسی
 • پیشنهاد موضوع
 • ارائه طرح تفصیلی

بخش دوم : شیوه نگارش رساله علمی
 • ساختار پایان نامه
 • روش استناد و ارجاع
 • زبان رساله علمی
 • بایسته های رساله علمی سطح سه و چهار
 • تنظیم رساله
 • روی جلد

بخش سوم : اخلاق نگارش
 • اصول اخلاقی نگارشنوشته شده در تاریخ شنبه 16 دی 1396    | توسط: عادل کریمی    | طبقه بندی: کتاب های رایگان، الهیات، کتاب و جزوه های کمک آموزشی،     |
نظرات() 

دانلود کتاب حقوق معاهدات بین المللی - ضیائی بیگدلی - حقوق و علوم سیاسی - pdfدانلود کتاب حقوق معاهدات بین المللی 
نوشته دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی 
منبع رشته های حقوق و علوم سیاسی 
شامل 427 صفحه با فرمت pdf

فصل اول : مباحث مقدماتی
 • بخش اول : نگرش کلی به معادات
 • بخش دوم : مفهوم معاهده و طبقه بندی معاهدات بین المللی

فصل دوم : انعقاد معاهدات
 • بخش اول : ملاحظات کلی
 • بخش دوم : مراحل انعقاد معاهده

فصل سوم : ورود معاهدات به نظام حقوقی بین المللی
 • بخش اول : به اجرا درآمدن معاهدات
 • بخش دوم : ثبت و انتشار معاهدات
 • بخش سوم : نظام حق شرط بر معاهدات

فصل چهارم : آثار معاهدات
 • بخش اول : آثار معاهدات نسبت به طرف های متعاهد
 • بخش دوم : آثار معاهدات نسبت به ثالث
 • بخش سوم : تفسیر معاهدات
 • بخش چهارم : آثار متقابل معاهدات

فصل پنجم : بطلان، اختتام، کناره گیری و تعلیق معاهدات
 • بخش اول ملاحظات کلی
 • بخش دوم : بطلان معاملات


نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 13 دی 1396    | توسط: عادل کریمی    | طبقه بندی: کتاب های رایگان، حقوق، علوم سیاسی،     |
نظرات() 

دانلود رایگان حقوق بین الملل خصوصی - سید جلال الدین مدنی - رشته حقوق و منبع آزمون ارشد - pdfدانلود رایگان حقوق بین الملل خصوصی 
تالیف سید جلال الدین مدنی 
منبع رشته حقوق و از منابع آزمون ارشد
شامل 396 صفحه کتاب با فرمت pdf

 • فصل اول : کلیات 
 • فصل دوم : تابعیت
 • فصل سوم : تابعیت در ایران
 • فصل چهارم : اقامتگاه
 • فصل پنجم : وضع حقوق بیگانگان
 • فصل ششم : وضع حقوقی شخص بیگانه در ایران
 • فصل هفتم : قواعد حل تعارض قوانین
 

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 23 آبان 1396    | توسط: عادل کریمی    | طبقه بندی: حقوق، کتاب های رایگان،     |
نظرات() 

دانلود رایگان جزوه مبانی حقوق بین الملل و ارتباطات - فرحناز مصطفوی - ارشد علوم اجتماعی پیام نور - pdfدانلود رایگان جزوه مبانی حقوق بین الملل و ارتباطات
نوشته فرحناز مصطفوی 
منبع رشته ارشد علوم اجتماعی پیام نور 
شامل 191 صفحه با فرمت pdf

 • فصل اول : حقوق طبیعی
 • فصل دوم : حقوق ارتباطات و حقوق بین الملل ارتباطات
 • فصل سوم : سیر تاریخی آزادی بیان و مطبوعات
 • فصل چهارم : مبانی فلسفی و ارکان حقوقی آزادی مطبوعات و اطلاعات
 • فصل پنجم : اقدامات و مصوبات مجمع عمومی ملل متحد در مورد آزادی اطلاعات
 • فصل ششم : آزادی بیان و اطلاعات در تصمیمات و مصوبات سازمان های منطقه ای
 

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 18 آبان 1396    | توسط: عادل کریمی    | طبقه بندی: کتاب های رایگان، علوم اجتماعی، جغرافیا و تاریخ،     |
نظرات() 

دانلود رایگان جزوه کتاب شیرهای کنترل - رشته های مهندسی و منبع آزمون استخدامی - pdfدانلود رایگان جزوه کتاب شیرهای کنترل 
منبع رشته های مهندسی و منبع آزمون استخدامی 
شامل 73 صفحه با فرمت pdf

 • شیرهای کنترل
 • اصطلاحات فنی شیر کنترل
 • خطا - ایمن
 • انواع شیر
 • شیرهای با محور چرخان
 • مشخصات جریان عبوری از شیر کنترل
 • اکچویتورها
 • پوزیشنرهای شیر 
 • متعلقات شیر کنترل
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 4 آبان 1396    | توسط: عادل کریمی    | طبقه بندی: کتاب های رایگان، فنی و مهندسی،     |
نظرات() 

دانلود رایگان حل المسائل شبکه های الکتریکی - G.Bose و N.Stevens - ترجمه حسن گیوی - مهندسی - pdfدانلود رایگان حل المسائل شبکه های الکتریکی 
نوشته G.Bose و N.Stevens 
ترجمه حسن گیوی 
منبع رشته مهندسی برق  
شامل 449 صفحه با فرمت pdf

فصل اول : نمونه شبکه های الکتریکی و معادلات تعادل آنها
فصل دوم : توابع اکسپانسیل و معادلات دیفرانسیل خطی
فصل سوم : پاسخ های شبکه های الکتریکی به تحریکهای ناگهانی
فصل چهارم : انتگرال خصوصی، پاسخهای حالت ماندگار شبکه های RLC
فصل پنجم : معادلات تعادل عمومی برای شبکه های الکتریکی
فصل ششم : شبکه های الکتریکی با چند سر
فصل هفتم : قضایای شبکه های الکتریکی
فصل هشتم : انرژی و قدرت
فصل نهم : مسائل امتحانی 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 3 آبان 1396    | توسط: عادل کریمی    | طبقه بندی: کتاب های رایگان، کتاب و جزوه های کمک آموزشی، فنی و مهندسی،     |
نظرات() 

دانلود رایگان اطلس حقوق بشر 2008 - تالیف اندرو فاگان - ترجمه امید کوکبی مهدی خدایی - pdfدانلود رایگان اطلس حقوق بشر 2008
تالیف اندرو فاگان  Andrew Fagan - ترجمه امید کوکبی مهدی خدایی 
شامل 128 صفحه با فرمت pdf

در این کتاب با ارائه آمارهای معتبر، کشورهای مختلف را بر اساس موقعیت جغرافیایی، نوع حکومت، ثروت و سیاست های منطقه ای و جهانی در زمینه ی نقض حقوق بشر به صورت مصور مورد بررسی قرار می دهد.

پیشگفتار اول.......................................................................... 4
پیشگفتار.............................................................................. 6
مقدمه................................................................................. 8
فراسوی مرزهای ملی....................................................................... 8
اثبات بر حق بودن حقوق بشر............................................................. 9
کرامت، آزادی و برابری................................................................... 11
انتقاد از حقوق بشر جهانی................................................................ 12
معاهده های اصلی حقوق بشر................................................ 14
کشورهایی که معاهدات را تصویب نکرده اند...................... 15

بخش اول
دولت، هویت فردی و شهروندی...................................................... 17
حقوق سیاسی................................................................................ 19
شهروندی...................................................................................... 21
ثروت و نابرابری............................................................................. 23
کیفیت زندگی................................................................................ 25
بهداشت و سلامت.......................................................................... 27

بخش دوم
تخلفات قضایی و محدودیت های قانونی.......................................... 29
شکنجه.......................................................................................... 31
بازداشت خودسرانه........................................................................ 32
مجازات اعدام................................................................................ 35
مراقبت پلیسی............................................................................... 37

بخش سوم
آزادی بیان و سانسور....................................................................... 39
آزادی بیان.................................................................................. 41
سانسور و ارتباطات........................................................................ 43
اجتماعات و انجمن ها.................................................................... 45

بخش چهارم
درگیری و مهاجرت........................................................................ 47
نسل کشی..................................................................................... 49
جنگ و درگیری مسلحانه.............................................................. 51
تجارت اسلحه.............................................................................. 52
تروریسم........................................................................................ 55
صلح بانی سازمان ملل متحد....................................................... 57
آوارگان مهاجر، آوارگان درون مرزی و پناهندگان سیاسی............. 59

بخش پنجم
تبعیض......................................................................................... 61
آزادی مذهبی و اذیت و آزارهای مرتبط با آن.............................. 63
اقلیت ها......................................................................................... 65
نژاد پرستی..................................................................................... 67
از کار افتادگی جسمی و سلامت ذهنی........................................ 68
آزادی های جنسی......................................................................... 71

بخش ششم
حقوق زنان................................................................................... 61
حقوق مدنی زنان......................................................................... 75
خشونت خانگی.............................................................................. 77
تجاوز جنسی.............................................................................. 78
حق انتخاب................................................................................... 81
ختنه زنان.................................................................................... 83
بردگی جنسی.............................................................................. 85

بخش هفتم
حقوق کودکان............................................................................... 87
کودکان کار................................................................................. 88
کودکان سرباز................................................................................ 91
آموزش........................................................................................... 93
مرگ و میر و بهداشت و سلامت کودکان........................................ 95

بخش هشتم
پروفایل کشو رها و آمار جهانی.......................................................... 97
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 1 آبان 1396    | توسط: عادل کریمی    | طبقه بندی: کتاب های رایگان، حقوق،     |
نظرات() 

دانلود رایگان جزوه طرح ریزی واحدهای صنعتی - بر اساس کتاب رحیم احسانی - مدیریت، مهندسی صنایع - pdfدانلود رایگان جزوه طرح ریزی واحدهای صنعتی
بر اساس کتاب رحیم احسانی 
منبع رشته مدیریت، مهندسی صنایع
شامل 233 صفحه با فرمت pdf

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 27 مهر 1396    | توسط: عادل کریمی    | طبقه بندی: کتاب های رایگان، مدیریت، فنی و مهندسی،     |
نظرات() 

دانلود رایگان کتاب واژگان اقتصادی (انگلیسی، عربی، فارسی) - علوم اقتصادی - حسین وحیدی - pdfدانلود رایگان کتاب واژگان اقتصادی (انگلیسی، عربی، فارسی) 
منبع رشته علوم اقتصادی آمادگی آزمون ارشد
نوشته حسین وحیدی
شامل 172 صفحه با فرمت pdf


نوشته شده در تاریخ دوشنبه 24 مهر 1396    | توسط: عادل کریمی    | طبقه بندی: کتاب های رایگان، حسابداری و علوم اقتصادی،     |
نظرات() 

دانلود رایگان جزوه و خلاصه درس زبان آموزی - بر اساس کتاب بهمن زندی - علوم تربیتی پیام نور - pdf


دانلود رایگان جزوه و خلاصه درس زبان آموزی 
بر اساس کتاب بهمن زندی 
منبع رشته علوم تربیتی پیام نور 
شامل 174 اسلاید pdf

 • فصل اول : زبان و ارتباط زبانی 
 • فصل دوم : رشد زبانی کودک و نظریه های آن
 • فصل سوم : اصول و ویژگی های حاکم بر برنامه های زبان آموزی
 • فصل چهارم : نیاز سنجی آموزشی و گزینش اهداف زبان آموزی
 • فصل پنجم : گزینش و سازماندهی محتوای درسی
 • فصل ششم : راهبردهای ارائه برنامه زبان آموزی
 • فصل هفتم : زبان آموزی در مناطق دو زبانه 

نوشته شده در تاریخ شنبه 22 مهر 1396    | توسط: عادل کریمی    | طبقه بندی: کتاب های رایگان، روانشناسی و علوم تربیتی،     |
نظرات() 

دانلود رایگان جزوه درسی مشهورترین آثار ادبی جهان - عابدیها، شادآرام - ارشد ادبیات و زبانهای خارجه پیام نور - pdfدانلود رایگان جزوه درسی مشهورترین آثار ادبی جهان 
تالیف حمید عابدیها، علیرضا شادآرام
منبع رشته ارشد ادبیات و زبانهای خارجه پیام نور 
شامل 152 صفحه با فرمت pdf

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 12 مهر 1396    | توسط: عادل کریمی    | طبقه بندی: کتاب های رایگان، ادبیات و زبان های خارجه،     |
نظرات() 

دانلود رایگان کتاب زمین شناسی شهری - وحید احدنژاد - ارشد زمین شناسی پیام نور - pdfدانلود رایگان کتاب زمین شناسی شهری 
تالیف وحید احدنژاد 
منبع ارشد زمین شناسی پیام نور
شامل 315 صفحه با فرمت pdf

فصل اول: کلیات
فصل دوم: ملزومات زیست محیطی و مدیریتی زمین شناسی مناطق شهری
فصل سوم: اصول استفاده پایدار از منابع شهری
فصل چهارم: مخاطرات (بلایای) زمین شناسی در محیط های شهری و نحوه مدیریت آن ها
فصل پنجم: ژئوشیمی مناطق شهری
فصل ششم: تهیه نقشه های زمین شناسی در محیط های شهری
فصل هفتم: نقشه آسیب پذیری زمین شناسی مناطق شهرینوشته شده در تاریخ سه شنبه 11 مهر 1396    | توسط: عادل کریمی    | طبقه بندی: کتاب های رایگان، زمین شناسی،     |
نظرات() 

دانلود رایگان جزوه درسی جمعیت و برنامه ریزی توسعه - لطیف پرتوی - ارشد جمعیت شناسی پیام نور - pdf


دانلود رایگان جزوه درسی جمعیت و برنامه ریزی توسعه
نوشته لطیف پرتوی 
منبع ارشد جمعیت شناسی پیام نور
شامل 206 صفحه با فرمت pdf

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 10 مهر 1396    | توسط: عادل کریمی    | طبقه بندی: کتاب های رایگان، علوم اجتماعی، جغرافیا و تاریخ،     |
نظرات() 

دانلود رایگان کتاب کنترل - کاتسوهیکو اوگاتا ترجمه محمود دیانی - مهندسی - pdfدانلود رایگان کتاب کنترل 
تالیف کاتسوهیکو اوگاتا ترجمه محمود دیانی 
منبع فوق العاده رشته مهندسی برق 
شامل 944 صفحه کتاب با فرمت  pdf • معرفی سیستم های کنترل
 • مدلسازی ریاضی سیستمهای دینامیکی
 • مدلسازی ریاضی سیستمهای مکانیکی و سیستمهای الکتریکی
 • مدلسازی ریاضی سیستمهای سیالاتی و گرمایی
 • تحلیل پاسخ گذرا و پاسخ حالت ماندگار
 • تحلیل و طراحی سیستمهای کنترل به روش مکان هندسی ریشه ها
 • تحلیل و طراحی سیستمهای کنترل به روش پاسخ فرکانسی
 • کنترل کننده های PID و PID اصلاح شده
 • تحلیل سیستمهای کنترل در فضای حالت
 • طراحی سیستمهای کنترل در فضای حالت

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 2 مهر 1396    | توسط: عادل کریمی    | طبقه بندی: کتاب های رایگان، فنی و مهندسی،     |
نظرات() 

دانلود رایگان کتاب دستاوردهای علمی و پژوهشی پیشگیری از جرائم - مرکز تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا - pdf


دانلود رایگان کتاب دستاوردهای علمی و پژوهشی پیشگیری از جرائم 
به تفکیک حوزه مطالعات ویژه و عمومی
تالیف مرکز تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا 
شامل 192 صفحه با فرمت pdf • پلیس و پیشگیری از جرم 
 • سخنرانی های نشست عمومی
 • چکیده مقالات ارسالی
 • چکیده مقالات کارگروه های اولین همایش ملی پیشگیری از جر
 •  مجموعه مقالات ارسالی اولین همایش ملی پیشگیری از جرم جلد اول
 •  مجموعه مقالات ارسالی اولین همایش ملی پیشگیری از جرم جلد دوم 
 •  پیشگیری از جرم با رویکرد جامعه شناختی 
 •  رویکرد چندنهادی به پیشگیری از جرم
 • پیشگیری از تکرار جرم و بزه دیدگی با تأکید بر نقش پلیس
 • پیشگیری انتظامی از جرم
 • پلیس و سیاست پیشگیری از جرم
 • پیشگیری از جرم؛ از نظریه تا عمل با تأکید بر نقش پلیس
 • پیشگیری از جرم در قرآن کریم
 •  مدیریت ستادی پیشگیری انتظامی از جرم 
 • نقش پیشگیرانه پلیس در سیاست جنایی مشارکتی
 • نتایج کاربردی فعالیت های پژوهشی


نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 30 شهریور 1396    | توسط: عادل کریمی    | طبقه بندی: کتاب های رایگان، حقوق،     |
نظرات() 

دانلود رایگان کتاب تاریخ عقاید اقتصادی - هادی غفاری، علی چنگی آشتیانی - اقتصاد پیام نور - pdf


دانلود رایگان کتاب تاریخ عقاید اقتصادی 
تالیف هادی غفاری، علی چنگی آشتیانی 
مبع رشته اقتصاد پیام نور
شامل 451 صفحه با فرمت pdf

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 27 شهریور 1396    | توسط: عادل کریمی    | طبقه بندی: کتاب های رایگان، حسابداری و علوم اقتصادی،     |
نظرات() 

دانلود رایگان جزوه روش تحقیق در تاریخ - منبع رشته تاریخ دانشگاه پیام نور - pdf


دانلود رایگان جزوه روش تحقیق در تاریخ 
منبع رشته تاریخ دانشگاه پیام نور 
شامل 79 صفحه با فرمت pdf

این جزوه برگرفته از منابع زیر می باشد:
 • راهنمای پژوهش تاریخی تالیف پرویز فرخزاد
 • روش تحقیق و ماخذ شناسی تالیف احمد رنجبر
 • روش تهیه پژوهشنامه تالیف علی اکبر سیف

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 22 شهریور 1396    | توسط: عادل کریمی    | طبقه بندی: کتاب های رایگان، علوم اجتماعی، جغرافیا و تاریخ،     |
نظرات() 

دانلود رایگان جزوه مبانی زیبایی شناسی اسلامی - منبع درس مبانی زیبایی هنر اسلامی - فاطمه رحیمی - هنر پیام نور - pdf


دانلود رایگان جزوه مبانی زیبایی شناسی اسلامی 
منبع درس مبانی زیبایی هنر اسلامی 
تالیف فاطمه رحیمی 
منبع رشته هنر پیام نور 
شامل 98 صفحه با فرمت pdf

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 20 شهریور 1396    | توسط: عادل کریمی    | طبقه بندی: کتاب های رایگان، هنر و معماری،     |
نظرات() 

دانلود رایگان جزوه درس روش تحقیق رایانه ای - سید حمید حسینی - الهیات پیام نور - pdfدانلود رایگان جزوه درس روش تحقیق رایانه ای
نوشته سید حمید حسینی 
منبع رشته الهیات پیام نور
شامل 171 صفحه با فرمت  pdf

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 16 شهریور 1396    | توسط: عادل کریمی    | طبقه بندی: کتاب های رایگان، الهیات،     |
نظرات() 

دانلود رایگان کتاب دادرسی ویژه نوجوانان - مرکز تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا - pdf


دانلود رایگان کتاب دادرسی ویژه نوجوانان
تالیف پرستون الرود و آر. اسكات رایدر
ترجمه سرهنگ احمدرضا علیزاده و سرهنگ دكتر محمد بارانی
مرکز تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا 
شامل 706 صفحه با فرمت pdf

فصل 1 - چارچوب دادرسی نوجوانان: تعریف مفاهیم اولیه و بررسی
فصل 2 - سنجش میزان بزهكاری نوجوانان
فصل 3 - شرایط اجتماعی بزهکاری و دادرسی نوجوانان
فصل 4 - دادرسی اولیۀ نوجوانان: قبل از دادگاه نوجوانان
فصل 5 - ایجاد دادگاه نوجوانان
فصل 6 - واکنش های پلیس و مردم در مقابل مجرمانِ نوجوان
فصل 7 - قضازدایی نوجوانان
فصل 8 - فرایندهای پیش از محاکمه در دادرسی نوجوانان
فصل 9 - انتقال نوجوانان به دادگاه جنایی
فصل 10 - دادگاه های امروزی نوجوانان
فصل 11 - برنامه های اصلاحی جامعه محور برای بزهکاران نوجوان
فصل 12 - برنامه های اصلاحیِ مؤسسه ای برای مجرمان نوجوان
فصل 13 – مرتکبان جرایم خاص نوجوانان در دادرسی نوجوانان
فصل 14 - دادرسی نوجوانان و نوجوانان بزهکار خطرناك، مزمن یا خشن
فصل 15 - شرایط فعلی و جهت گیری های آتی در دادرسی نوجوانان
فصل 16 - کار در زمینۀ دادرسی نوجواناننوشته شده در تاریخ چهارشنبه 15 شهریور 1396    | توسط: عادل کریمی    | طبقه بندی: کتاب های رایگان، حقوق،     |
نظرات()