تبلیغات
دانلود کتاب پیام نور page contents دانلود کتاب پیام نور - مطالب ابر آزمون وکالت

دانلود ساده ساز حقوق جزای عمومی - آمادگی آزمون ارشد و وکالت - شامل شرح و تست بهمراه پاسخنامه - pdfدانلود ساده ساز حقوق جزای عمومی

جهت آمادگی آزمون ارشد و وکالت، آزمونهای استخدامی منصب قضا و وکالت
 2000 تست بهمراه پاسخنامه مطابق با سرفصل های قانون مجازات اسلامی 1396
با فرمت pdf
 
بخش اول : مواد عمومی ... 70 صفحه
 • تعاریف
 • قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان
 • قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان
 • قانونی بودن جرائم، مجازاتها و دادرسی کیفری

بخش دوم : مجازات ها ... 79 صفحه
 • مجازات های اصلی
 • مجازات های تکمیلی و تبعی
 • نحوه تعیین و اعمال مجازات ها
 • تخفیف مجازات و معافیت از آن
 • تعویق صدور حکم
 • تعلیق اجرای مجازات
 • نظام نیمه آزادی
 • نظام آزادی مشروط
 • مجازات های جایگزین حبس
 • مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان
 • سقوط مجازات

بخش سوم :جرائم ... 116 صفحه
 • شروع به جرم
 • شرکت در جرم
 • معاونت در جرم
 • سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته
 • تعدد جرم
 • تکرار جرم

بخش چهارم : شرایط و موانع مسئولیت کیفری ... 96 صفحه
 • شرایط مسئولیت کیفری
 • موانع مسئولیت کیفری

بخش پنجم : ادله اثبات در امور کیفری ... 29
 • مواد عمومی
 • اقرار
 • شهادت
 • سوگند
 • علم قاضی


 بعد از خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد و به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد  


مبلغ قابل پرداخت : 9,800 تومان
 

نوشته شده در تاریخ شنبه 2 دی 1396    | توسط: عادل کریمی    | طبقه بندی: حقوق، کتاب و جزوه های کمک آموزشی،     |
نظرات() 

دانلود ساده ساز آئین دادرسی کیفری - آمادگی آزمون ارشد و وکالت - شامل شرح و تست بهمراه پاسخنامه - pdfدانلود ساده ساز آئین دادرسی کیفری 
جهت آمادگی آزمون ارشد و وکالت، آزمونهای استخدامی منصب قضا و وکالت
شامل شرح قانون آیین دادرسی کیفری طبق آخرین اصلاحات و الحاقات
2000 تست بهمراه پاسخنامه 
دارای 550 صفحه با فرمت pdf

 • بخش اول : کلیات
 • بخش دوم : کشف جرم و تحقیقات مقدماتی
 • بخش سوم :دادگاه های کیفری، رسیدگی و صدور رای
 • بخش چهارم : اعتراض به آرا
 • بخش پنجم : اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی
 • بخش ششم : هزینه دادرسی
 • بخش هفتم : سایر مقررات
 • بخش هشتم : آئین دادرسی جرائم نیروهای مسلح
 • بخش نهم: دادرسی الکترونیکی
 • بخش دهم : آئین دادرسی جرائم رایانه ای
 • بخش یازدهم: آئین دادرسیس جرائم اشخاص حقوقی بعد از خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد و به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد  

نوشته شده در تاریخ شنبه 25 آذر 1396    | توسط: عادل کریمی    | طبقه بندی: حقوق، کتاب و جزوه های کمک آموزشی،     |
نظرات() 

دانلود ساده ساز متون فقه - آمادگی آزمون ارشد و وکالت - شامل شرح و تست بهمراه پاسخنامه - pdfدانلود ساده ساز متون فقه 
جهت آمادگی آزمون ارشد و وکالت 
شامل شرح و تست بهمراه پاسخنامه 
برگرفته از کتاب های "ترجمه و تبیین شرح اللمعه"، "الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه"، "جواهر الکلام" و "تحریر الوسیله"
شامل 580 صفحه با فرمت pdf

 • مبحث اول : متاجر
 • مبحث دوم : حدود
 • مبحث سوم : قصاص
 • مبحث چهارم : نکاح
 • مبحث پنجم : میراث
 • مبحث ششم : وصایا
 • مبحث هفتم : دیات
 • مبحث هشتم : قضاء
 • مبحث نهم : اجاره
 • مبحث دهم : دین
 • مبحث یازدهم : طلاق
 • مبحث دوازدهم : رهن
 • مبحث سیزدهم : وکالت
 • مبحث چهاردهم : شفعه
 • مبحث پانزدهم : خلع و مبارات
 • مبحث شانزدهم : شهادات
 • مبحث هفدهم : صلح
 • مبحث هجدهم : حواله
 • مبحث نوزدهم : حجر
 • مبحث بیستم : ضمان
 • مبحث بیست و یکم : ودیعه
 • مبحث بیست و دوم : وقف
 • مبحث بیست و سوم : کفالت
 • مبحث بیست و چهارم : شرکت
 • مبحث بیست و پنجم : مضاربه
 • مبحث بیست و ششم : عاریه
 • مبحث بیست و هفتم : جعاله
 • مبحث بیست و هشتم : غصب
 • مبحث بیست و نهم : کفارات
 • مبحث سی ام : عطیه
 • مبحث سی و یکم : مساقات


 بعد از خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد و به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد  

پر کردن فیلدها الزامیست

مبلغ قابل پرداخت : 9,800 تومان
 

نوشته شده در تاریخ شنبه 11 آذر 1396    | توسط: عادل کریمی    | طبقه بندی: حقوق، کتاب و جزوه های کمک آموزشی،     |
نظرات() 

مجموعه فوق العاده 2200 تست حقوق مدنی با پاسخنامه تشریحی - آمادگی ارشد و آزمون وکالت - pdfپکیج فوق العاده 2200 تست حقوق مدنی با پاسخنامه تشریحی 
مناسب برای آمادگی ارشد و آزمون وکالت
شامل 730 صفحه با فرمت pdf

به همراه سوالات ادوار گذشته آزمون  ارشد حقوق، منصب قضا، آزمون وکالت، کارآموزی وکالت، آزمونهای استخدامی دستگاه های اجرایی و مشاوران حقوقی

 • فصل اول : کلیات و مقدمات
 • فصل دوم : اقسام اموال
 • فصل سوم : حق مالکیت
 • فصل چهارم : حق انتفاع
 • فصل پنجم : وقف
 • فصل ششم : حق ارتفاق
 • فلصل هفتم : احیای اراضی موات و حیازت مباحات
 • فصل هشتم : تعرف عقد و اقسام عقود
 • فصل نهم : شرایط اساسی صحت معاملات
 • فصل دهم : اثر معاملات
 • فصل یازدهم : شروط ضمن عقد
 • فصل دوازدهم : معاملات فضولی
 • فصل سیزدهم : سقوط تعهدات
 • فصل چهاردهم : الزامات خارج از قرارداد
 • فصل پانزدهم : عقد بیع
 • فصل شانزدهم : خیارات
 • فصل هفدهم : بیع شرط
 • فصل هجدهم : عقد معاوضه
 • فصل نوزدهم : عقد اجاره 
 • فصل بیستم : عقد مضارعه و مساقات
 • فصل بیست و یکم : عقد مضاربه
 • فصل بیست و دوم : جعاله
 • فصل بیست و سوم : شرکت
 • فصل بیست و چهارم : عقد ودیعه 
 • فصل بیست و پنجم : عقد عاریه
 • فصل بیست و ششم : عقد قرض
 • فصل بیست و هفتم : قمار و گروبندی
 • فصل بیست و هشتم : عقد وکالت
 • فصل بیست و نهم : عقد ضمان
 • فصل سی ام : عقد حواله
 • فصل سی و یکم : عقد کفالت
 • فصل سی و دوم : عقد صلح 
 • فصل سی و سوم : عقد رهن
 • فصل سی و چهارم : عقد هبه
 • فصل سی و پنجم : شفعه
 • فصل سی و ششم : وصیت
 • فصل سی و هفتم : ارث
 • فصل سی و هشتم : مثلی، قیمی، تقصیر و انفساخ عقود جایز در اثر موت یا حجر
 • فصل سی و نهم : کلیات اشخاص
 • فصل چهلم : تابعیت
 • فصل چهل و یکم : اسناد سجل احوال
 • فصل چهل و دوم : اقامتگاه
 • فصل چهل و سوم : غایب مفقودالاثر
 • فصل چهل و چهارم : قرابت
 • فصل چهل و پنجم : نامزدی
 • فصل چهل و ششم : نکاح
 • فصل چهل و هفتم : فسخ نکاح
 • فصل چهل و هشتم : طلاق
 • فصل چهل و نهم : نسب
 • فصل پنجاهم : حضانت
 • فصل پنجاه و یکم : اتفاق
 • فصل پنجاه و دوم : حجر
 • فصل پنجاه و سوم : قیمومیت
 • فصل پنجاه و چهارم : ادله اثبات دعوا

 بعد از خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد و به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد  

پر کردن فیلدها الزامیست

مبلغ قابل پرداخت : 10,000 تومان
 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 8 آذر 1396    | توسط: عادل کریمی    | طبقه بندی: حقوق، کتاب و جزوه های کمک آموزشی،     |
نظرات()