تبلیغات
دانلود کتاب پیام نور page contents دانلود کتاب پیام نور - مطالب حقوق

دانلود رایگان کتاب بررسی حق برخورداری از وکیل در دادرسی کیفری در شرایط اضطراری - حقوق بین الملل - pdf


دانلود رایگان کتاب بررسی حق برخورداری از وکیل در دادرسی کیفری در شرایط اضطراری 
(با توجه به اسناد بین المللی و ایران)
نوشته زینب شهری
رشته حقوق بین الملل  
152 صفحه با فرمت pdf

بخش اول: تعاریف، مفاهیم و مبانی نظری
فصل اول: تعاریف، مفاهیم
 • گفتار اول: دادرسی
 • گفتاردوم: دادرسی عادلانه
بند اول: مفهوم دادرسی عادلانه
بند دوم: حق دادرسی عادلانه
 • گفتار سوم: شرایط اضطراری
 • گفتار چهارم: توجیه اعمال وضعیت اضطراری
 • گفتارپنجم: استانداردها و شرایط مشروعیت اعمال وضعیت اضطراری
 • گفتار ششم: حقوق دفاعی متهم
 • گفتار هفتم: مفهوم و معنای حق غیر قابل تعلیق
 • گفتارهشتم: مفهوم و معنای حق قابل تعلیق
 • گفتار نهم: مقتضیات (شرایط) تعلیق
بند اول: وجود ضرورت و تناسب
بند دوم: عدم منافات با سایر تعهدات بین المللی
بند سوم: عدم اعمال تبعیض

فصل دوم: مبانی نظری 
 • گفتار اول: تاریخچه حق داشتن وکیل در اسناد بین المللی و حقوق
کیفری ایران
بند اول: حق داشتن وکیل در اسناد بین المللی 
بند دوم: حق داشتن وکیل در حقوق کیفری ایران
 • گفتار دوم: وضعیت اضطراری در قواعد بین المللی حقوق بشر
بند اول: جنگ
بند دوم: دفاع مشروع
 • گفتارچهارم: وضعیت های اضطراری داخلی
بند اول: مخاصمات مسلحانه داخلی
بند دوم: شورش و ناآرامی
بند سوم: وضعیت تهدید علیه امنیت ملی یک کشور
بند چهارم: مبارزه مسلحانه با تروریسم
 • گفتار پنجم: اصول حاکم بر حق استفاده از وکیل
بند اول: انتخابی بودن وکیل
بند دوم: رایگان بودن وکالت در صورت ناتوانی متهم بر پرداخت هزینه
وکیل مدافع
بند سوم: ماهر و باتجربه بودن وکیل 
بند چهارم: فوری بودن برخورداری از وکیل
بند پنجم: ملزم بودن دولت ها بر فراهم آوری مصونیت وکلا در برابر
هر نوع ترس و تهدید
بند ششم: مصونیت وکلا از تعقیب های مدنی و جزایی در قبال اعمال
حرفه ای خویش
بند هفتم: برچسب نخوردن وکیل
بند هشتم: محرمانه بودن مکالمات وکلا با موکلان خویش
بند نهم: نحوه مداخله وکیل در پرونده های کیفری
بند دهم: امانت دار بودن وکیل


بخش دوم: حقوق قابل عدول و غیرقابل عدول
متهم و حق برخورداری از وکیل در شرایط
اضطراری
فصل اول: حقوق غیرقابل عدول متهم در دادرسی کیفری
 • گفتار اول: حق مورد شکنجه واقع نشدن 
 • گفتار دوم: حق برخورداری از رفتار انسانی
 • گفتار سوم: حق بر عدم تبعیض
 • گفتارچهارم: عطف بماسبق نشدن
 • گفتارپنجم: اصل عدم محاکمه مجدد
 • گفتار ششم: حق سکوت
 • گفتار هفتم: حق تفهیم اتهام
 • گفتار هشتم: حق دسترسی به دادگاه صالح
 • گفتار نهم: حق استفاده از مترجم
فصل دوم: حقوق قابل عدول متهم در دادرسی کیفری
 • گفتار اول: حق استیناف
 • گفتار دوم: حق اطلاع آشنایان
 • گفتار سوم: حق رسیدگی علنی
 • گفتار چهارم: حق بازداشت نشدن
 • گفتار پنجم: حق جبران خسارت
 • گفتار ششم: حق داشتن وکیل

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 22 اسفند 1396    | توسط: عادل کریمی    | طبقه بندی: کتاب های رایگان، حقوق،     |
نظرات() 

دانلود رایگان کتاب حقوق کودک و نوجوان - از تولد تا هجده سالگی - حسین رئیسی - pdf


دانلود رایگان کتاب حقوق کودک و نوجوان - از تولد تا هجده سالگی 
نوشته حسین رئیسی 
رشته های حقوق و علوم اجتماعی
98 صفحه با فرمت pdf


بخش نخست: کلیات
 • دیباچه 13
 • ویژگیهای حقوق کودک 15
 • پیشینه حقوق کودک 16
 • تعریف کودک 19
 • اهمیت حقوق کودک 21

بخش دوم: حقوق بنیادین کودک
 • حق حیات کودکان 25
 • تهدیدهای حق حیات کودک 29
 • حق مصونیت از تبعیض 32
 • تبعیض نسبت به کودکان در ایران 33
 • تبعیضهای هفت گانه با کودکان 34
 • حق برخورداری از سلامت جسم، روان و اخلاق 38
 • حقوق سیاسی کودک 44

بخش سوم: حقوق اجتماعی و فرهنگی کودکان 49
 • حق حفظ هویت، برخورداری از تابعیت و ثبت تولد 49
 • حقوق آموزشی کودکان 52
 • حق امنیت اجتماعی و منع بهره کشی و کار کودکان 60

پیوست: پیمان نامه حقوق کودک 69


نوشته شده در تاریخ شنبه 19 اسفند 1396    | توسط: عادل کریمی    | طبقه بندی: کتاب های رایگان، حقوق، علوم اجتماعی، جغرافیا و تاریخ،     |
نظرات() 

دانلود رایگان کتاب حقوق بین الملل سلاحهای کشتار جمعی - جمشید ممتاز، امیرحسین رنجبریان - حقوق - pdf


دانلود رایگان کتاب حقوق بین الملل سلاحهای کشتار جمعی
تالیف دکتر جمشید ممتاز
ترجمه و تحقیق امیرحسین رنجبریان
141 صفحه با فرمت pdf

 • بخش مقدماتی
 • بخش اول : خلع سلاح بیولوژیک و شیمیایی
 • بخش دوم : سلاح هسته ای
 • بخش سوم : نظارت بر رعایت مقررات سلاحهای کشتار جمعی


نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 17 اسفند 1396    | توسط: عادل کریمی    | طبقه بندی: کتاب های رایگان، حقوق،     |
نظرات() 

دانلود منبع درس متون فقه 3 - مخصوص ورودی های 95 به بعد - بر اساس کتاب ترجمه و شرح کامل تحریر الروضه - دکتر سید محمد صدری - pdf


دانلود منبع درس متون فقه 3 

مخصوص ورودی های 95 به بعد

بر اساس کتاب ترجمه و شرح کامل تحریر الروضه 

مباحث شهادات و قضا از جلد اول و مباحث میراث و وصیت از جلد دوم

تالیف دکتر سید محمد صدری 

با فرمت pdf


 بعد از خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد و به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد  

پر کردن فیلدها الزامیست

مبلغ قابل پرداخت : 5,000 تومان
 

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 26 بهمن 1396    | توسط: عادل کریمی    | طبقه بندی: حقوق،     |
نظرات() 

دانلود کتاب حقوق معاهدات بین المللی - ضیائی بیگدلی - حقوق و علوم سیاسی - pdfدانلود کتاب حقوق معاهدات بین المللی 
نوشته دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی 
منبع رشته های حقوق و علوم سیاسی 
شامل 427 صفحه با فرمت pdf

فصل اول : مباحث مقدماتی
 • بخش اول : نگرش کلی به معادات
 • بخش دوم : مفهوم معاهده و طبقه بندی معاهدات بین المللی

فصل دوم : انعقاد معاهدات
 • بخش اول : ملاحظات کلی
 • بخش دوم : مراحل انعقاد معاهده

فصل سوم : ورود معاهدات به نظام حقوقی بین المللی
 • بخش اول : به اجرا درآمدن معاهدات
 • بخش دوم : ثبت و انتشار معاهدات
 • بخش سوم : نظام حق شرط بر معاهدات

فصل چهارم : آثار معاهدات
 • بخش اول : آثار معاهدات نسبت به طرف های متعاهد
 • بخش دوم : آثار معاهدات نسبت به ثالث
 • بخش سوم : تفسیر معاهدات
 • بخش چهارم : آثار متقابل معاهدات

فصل پنجم : بطلان، اختتام، کناره گیری و تعلیق معاهدات
 • بخش اول ملاحظات کلی
 • بخش دوم : بطلان معاملات


نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 13 دی 1396    | توسط: عادل کریمی    | طبقه بندی: کتاب های رایگان، حقوق، علوم سیاسی،     |
نظرات() 

دانلود ساده ساز حقوق جزای عمومی - آمادگی آزمون ارشد و وکالت - شامل شرح و تست بهمراه پاسخنامه - pdfدانلود ساده ساز حقوق جزای عمومی

جهت آمادگی آزمون ارشد و وکالت، آزمونهای استخدامی منصب قضا و وکالت
 2000 تست بهمراه پاسخنامه مطابق با سرفصل های قانون مجازات اسلامی 1396
با فرمت pdf
 
بخش اول : مواد عمومی ... 70 صفحه
 • تعاریف
 • قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان
 • قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان
 • قانونی بودن جرائم، مجازاتها و دادرسی کیفری

بخش دوم : مجازات ها ... 79 صفحه
 • مجازات های اصلی
 • مجازات های تکمیلی و تبعی
 • نحوه تعیین و اعمال مجازات ها
 • تخفیف مجازات و معافیت از آن
 • تعویق صدور حکم
 • تعلیق اجرای مجازات
 • نظام نیمه آزادی
 • نظام آزادی مشروط
 • مجازات های جایگزین حبس
 • مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان
 • سقوط مجازات

بخش سوم :جرائم ... 116 صفحه
 • شروع به جرم
 • شرکت در جرم
 • معاونت در جرم
 • سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته
 • تعدد جرم
 • تکرار جرم

بخش چهارم : شرایط و موانع مسئولیت کیفری ... 96 صفحه
 • شرایط مسئولیت کیفری
 • موانع مسئولیت کیفری

بخش پنجم : ادله اثبات در امور کیفری ... 29
 • مواد عمومی
 • اقرار
 • شهادت
 • سوگند
 • علم قاضی


 بعد از خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد و به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد  


مبلغ قابل پرداخت : 9,800 تومان
 

نوشته شده در تاریخ شنبه 2 دی 1396    | توسط: عادل کریمی    | طبقه بندی: حقوق، کتاب و جزوه های کمک آموزشی،     |
نظرات() 

دانلود ساده ساز آئین دادرسی کیفری - آمادگی آزمون ارشد و وکالت - شامل شرح و تست بهمراه پاسخنامه - pdfدانلود ساده ساز آئین دادرسی کیفری 
جهت آمادگی آزمون ارشد و وکالت، آزمونهای استخدامی منصب قضا و وکالت
شامل شرح قانون آیین دادرسی کیفری طبق آخرین اصلاحات و الحاقات
2000 تست بهمراه پاسخنامه 
دارای 550 صفحه با فرمت pdf

 • بخش اول : کلیات
 • بخش دوم : کشف جرم و تحقیقات مقدماتی
 • بخش سوم :دادگاه های کیفری، رسیدگی و صدور رای
 • بخش چهارم : اعتراض به آرا
 • بخش پنجم : اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی
 • بخش ششم : هزینه دادرسی
 • بخش هفتم : سایر مقررات
 • بخش هشتم : آئین دادرسی جرائم نیروهای مسلح
 • بخش نهم: دادرسی الکترونیکی
 • بخش دهم : آئین دادرسی جرائم رایانه ای
 • بخش یازدهم: آئین دادرسیس جرائم اشخاص حقوقی بعد از خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد و به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد  

نوشته شده در تاریخ شنبه 25 آذر 1396    | توسط: عادل کریمی    | طبقه بندی: حقوق، کتاب و جزوه های کمک آموزشی،     |
نظرات() 

دانلود جزوه کاربردی و نکات مهم LAW TEXTS - به همراه لغات و ترجمه - pdfدانلود جزوه کاربردی و نکات مهم LAW TEXTS 
نکات مهم 
لغات کاربردی
به همراه لغات و ترجمه روان
330 صفحه با فرمت pdf

 1. Introduction
 2. Multinationals
 3. Product Liability Laws In The United States And European
 4. An Outline of The Law of Contract
 5. The Law of Contract
 6. General Principles of The English Criminal Law
 7. The Constitutional Law
 8. Sources of The Common Law
 9. International Sale Transactions
 10. The Law of Treaties
 11. Comparative Aspects of The Generals Principles Private International Law بعد از خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد و به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد  

پر کردن فیلدها الزامیست

مبلغ قابل پرداخت : 6,000 تومان
 

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 14 آذر 1396    | توسط: عادل کریمی    | طبقه بندی: حقوق، کتاب و جزوه های کمک آموزشی،     |
نظرات() 

مجموعه استثنایی لغات انگلیسی پرکاربرد رشته حقوق با ترجمه - بیش از 1500 لغت - pdfمجموعه استثنایی لغات انگلیسی پرکاربرد رشته حقوق با ترجمه 
بیش از 1500 لغت 
برگرفته از کتاب های :
GCSE LAW - W.J BROWN
LAW TEXTS - DR.G.EFTEKHAR
LAW MADE SIMPLE - C.F.PADFIELD
61 صفحه با فرمت pdf

 بعد از خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد و به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد  

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 14 آذر 1396    | توسط: عادل کریمی    | طبقه بندی: حقوق، کتاب و جزوه های کمک آموزشی،     |
نظرات() 

دانلود ساده ساز متون فقه - آمادگی آزمون ارشد و وکالت - شامل شرح و تست بهمراه پاسخنامه - pdfدانلود ساده ساز متون فقه 
جهت آمادگی آزمون ارشد و وکالت 
شامل شرح و تست بهمراه پاسخنامه 
برگرفته از کتاب های "ترجمه و تبیین شرح اللمعه"، "الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه"، "جواهر الکلام" و "تحریر الوسیله"
شامل 580 صفحه با فرمت pdf

 • مبحث اول : متاجر
 • مبحث دوم : حدود
 • مبحث سوم : قصاص
 • مبحث چهارم : نکاح
 • مبحث پنجم : میراث
 • مبحث ششم : وصایا
 • مبحث هفتم : دیات
 • مبحث هشتم : قضاء
 • مبحث نهم : اجاره
 • مبحث دهم : دین
 • مبحث یازدهم : طلاق
 • مبحث دوازدهم : رهن
 • مبحث سیزدهم : وکالت
 • مبحث چهاردهم : شفعه
 • مبحث پانزدهم : خلع و مبارات
 • مبحث شانزدهم : شهادات
 • مبحث هفدهم : صلح
 • مبحث هجدهم : حواله
 • مبحث نوزدهم : حجر
 • مبحث بیستم : ضمان
 • مبحث بیست و یکم : ودیعه
 • مبحث بیست و دوم : وقف
 • مبحث بیست و سوم : کفالت
 • مبحث بیست و چهارم : شرکت
 • مبحث بیست و پنجم : مضاربه
 • مبحث بیست و ششم : عاریه
 • مبحث بیست و هفتم : جعاله
 • مبحث بیست و هشتم : غصب
 • مبحث بیست و نهم : کفارات
 • مبحث سی ام : عطیه
 • مبحث سی و یکم : مساقات


 بعد از خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد و به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد  

پر کردن فیلدها الزامیست

مبلغ قابل پرداخت : 9,800 تومان
 

نوشته شده در تاریخ شنبه 11 آذر 1396    | توسط: عادل کریمی    | طبقه بندی: حقوق، کتاب و جزوه های کمک آموزشی،     |
نظرات() 

مجموعه فوق العاده 2200 تست حقوق مدنی با پاسخنامه تشریحی - آمادگی ارشد و آزمون وکالت - pdfپکیج فوق العاده 2200 تست حقوق مدنی با پاسخنامه تشریحی 
مناسب برای آمادگی ارشد و آزمون وکالت
شامل 730 صفحه با فرمت pdf

به همراه سوالات ادوار گذشته آزمون  ارشد حقوق، منصب قضا، آزمون وکالت، کارآموزی وکالت، آزمونهای استخدامی دستگاه های اجرایی و مشاوران حقوقی

 • فصل اول : کلیات و مقدمات
 • فصل دوم : اقسام اموال
 • فصل سوم : حق مالکیت
 • فصل چهارم : حق انتفاع
 • فصل پنجم : وقف
 • فصل ششم : حق ارتفاق
 • فلصل هفتم : احیای اراضی موات و حیازت مباحات
 • فصل هشتم : تعرف عقد و اقسام عقود
 • فصل نهم : شرایط اساسی صحت معاملات
 • فصل دهم : اثر معاملات
 • فصل یازدهم : شروط ضمن عقد
 • فصل دوازدهم : معاملات فضولی
 • فصل سیزدهم : سقوط تعهدات
 • فصل چهاردهم : الزامات خارج از قرارداد
 • فصل پانزدهم : عقد بیع
 • فصل شانزدهم : خیارات
 • فصل هفدهم : بیع شرط
 • فصل هجدهم : عقد معاوضه
 • فصل نوزدهم : عقد اجاره 
 • فصل بیستم : عقد مضارعه و مساقات
 • فصل بیست و یکم : عقد مضاربه
 • فصل بیست و دوم : جعاله
 • فصل بیست و سوم : شرکت
 • فصل بیست و چهارم : عقد ودیعه 
 • فصل بیست و پنجم : عقد عاریه
 • فصل بیست و ششم : عقد قرض
 • فصل بیست و هفتم : قمار و گروبندی
 • فصل بیست و هشتم : عقد وکالت
 • فصل بیست و نهم : عقد ضمان
 • فصل سی ام : عقد حواله
 • فصل سی و یکم : عقد کفالت
 • فصل سی و دوم : عقد صلح 
 • فصل سی و سوم : عقد رهن
 • فصل سی و چهارم : عقد هبه
 • فصل سی و پنجم : شفعه
 • فصل سی و ششم : وصیت
 • فصل سی و هفتم : ارث
 • فصل سی و هشتم : مثلی، قیمی، تقصیر و انفساخ عقود جایز در اثر موت یا حجر
 • فصل سی و نهم : کلیات اشخاص
 • فصل چهلم : تابعیت
 • فصل چهل و یکم : اسناد سجل احوال
 • فصل چهل و دوم : اقامتگاه
 • فصل چهل و سوم : غایب مفقودالاثر
 • فصل چهل و چهارم : قرابت
 • فصل چهل و پنجم : نامزدی
 • فصل چهل و ششم : نکاح
 • فصل چهل و هفتم : فسخ نکاح
 • فصل چهل و هشتم : طلاق
 • فصل چهل و نهم : نسب
 • فصل پنجاهم : حضانت
 • فصل پنجاه و یکم : اتفاق
 • فصل پنجاه و دوم : حجر
 • فصل پنجاه و سوم : قیمومیت
 • فصل پنجاه و چهارم : ادله اثبات دعوا

 بعد از خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد و به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد  

پر کردن فیلدها الزامیست

مبلغ قابل پرداخت : 10,000 تومان
 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 8 آذر 1396    | توسط: عادل کریمی    | طبقه بندی: حقوق، کتاب و جزوه های کمک آموزشی،     |
نظرات() 

منبع درس متون حقوقی 4 رشته حقوق - a level and as level law - بر اساس کتاب مارتین هانتمنبع درس متون حقوقی 4 رشته حقوق ورودی های 95

مباحث حقوق بین الملل
فصلهای 34، 35، 36 کتاب a level and as level law
بر اساس کتاب مارتین هانت ... Martin Hunt


 بعد از خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد و به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد  

پر کردن فیلدها الزامیست

مبلغ قابل پرداخت : 4,000 تومان
 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 8 آذر 1396    | توسط: عادل کریمی    | طبقه بندی: حقوق،     |
نظرات() 

دانلود رایگان جزوه و خلاصه درس حقوق بیمه بعلاوه پک نمونه سوالات - بر اساس کتاب ایرج بابایی - حقوق پیام نور
دانلود رایگان جزوه و خلاصه درس حقوق بیمه بعلاوه پک نمونه سوالات 
بر اساس کتاب ایرج بابایی 
منبع رشته حقوق پیام نور
شامل 42 صفحه فایل خلاصه و پکیج نمونه سوالات ترم های گذشته به همراه پاسخنامهنوشته شده در تاریخ چهارشنبه 1 آذر 1396    | توسط: عادل کریمی    | طبقه بندی: کتاب های رایگان، حقوق،     |
نظرات() 

دانلود کتاب "حقوق در قرارداد طرح های عمرانی" - حقوق، عمران - pdfدانلود کتاب "حقوق در قرارداد طرح های عمرانی" 
برای رشته های حقوق و عمران
تهیه شده توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء 
شامل 774 صفحه با فرمت pdf

این کتاب با عنوان "حقوق در قراداد طرحهای عمرانی" تدوین شده و تا حد امکان در آن کلیه قوانین، مقرران و آئین نامه های مورد نیاز جهت قراردادهای داخلی و خارجی، انواع عوارض، مالیات ها، مقررات کار خدمات فنی و مهندسی، انواع ضمانتنامه ها، نظارت و بازرس های قانونی بر امور پیمانکاری به شکلی مناسب ارائه گردیده است.

 • فصل اول : انواع قراردادها (داخلی و بین المللی)
 • فصل دوم : پیمان و ملحقات آن
 • فصل سوم : برنامه و بودجه، پیمان و مهندسین مشاور
 • فصل چهارم : مقررات مالی، عوارض و مالیات ها
 • فصل پنجم : قوانین و مقررات کار
 • فصل ششم : قوانین و مقررات خدمات فنی مهندسی
 • فصل هفتم : ضمانتنامه های بانکی و اعتبارات اسنادی
 • فصل هشتم : قواعد بیمه و امور پیمانکاران طرحهای عمرانی
 • فصل نهم : نحوه نظارت و بازرسی مراجع قانونی بر امور پیمانکاران طرح های عمرانی
 • فصل دهم : سرمایه گذاری خارجی و مناطق آزاد تجاری - صنعتینوشته شده در تاریخ چهارشنبه 24 آبان 1396    | توسط: عادل کریمی    | طبقه بندی: کتاب های رایگان، حقوق، فنی و مهندسی،     |
نظرات() 

دانلود رایگان حقوق بین الملل خصوصی - سید جلال الدین مدنی - رشته حقوق و منبع آزمون ارشد - pdfدانلود رایگان حقوق بین الملل خصوصی 
تالیف سید جلال الدین مدنی 
منبع رشته حقوق و از منابع آزمون ارشد
شامل 396 صفحه کتاب با فرمت pdf

 • فصل اول : کلیات 
 • فصل دوم : تابعیت
 • فصل سوم : تابعیت در ایران
 • فصل چهارم : اقامتگاه
 • فصل پنجم : وضع حقوق بیگانگان
 • فصل ششم : وضع حقوقی شخص بیگانه در ایران
 • فصل هفتم : قواعد حل تعارض قوانین
 

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 23 آبان 1396    | توسط: عادل کریمی    | طبقه بندی: حقوق، کتاب های رایگان،     |
نظرات() 

ترجمه کامل متون حقوقی لاتکست - LAW TEXTS - بر اساس کتاب گودرز افتخار جهرمی - pdfترجمه کامل متون حقوقی لاتکست - LAW TEXTS 
بر اساس کتاب گودرز افتخار جهرمی 
منبع مهم آزمون ارشد 
456 صفحه در قالب فایل  pdf

 • فصل اول : نظام حقوقی انگلستان
 • فصل دوم : چند ملیتی ها
 • فصل سوم : مقررات و مسئولیت فرآورده در ایالات متحده و جامعه اقتصادی اروپا
 • فصل چهارم : درآمدی بر حقوق قرارداد
 • فصل پنجم : حقوق قرارداد
 • فصل ششم : اصول کلی حقوق جزای انگلستان
 • فصل هفتم : حقوق اساسی
 • فصل هشتم : منابع کامن لا
 • فصل نهم : معاملات بیع بین المللی
 • فصل دهم : حقوق معاهدات
 • فصل یازدهم : مساله حقوق بین الملل خصوصی و راه حل آن
 • فصل دوازدهم : جرایم بین المللی
 • فصل سیزدهم : حق فرد نسبت به امنیت شخصی در اسلام
 • فصل چهاردهم : چارچوب استرداد مجرمین
 • فصل پانزدهم : مبانی حقوقی استرداد مجرمین در ایالات متحده
 • فصل شانزدهم : یکی از آرای صادره از دیوان داوری دعاوی ایران ایالات متحده
 • فصل هفدهم : جامعه شناسی حقوق، مربوط به انواع مسئولیت های مشترک اجتماعی


 بعد از خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد و به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد  

پر کردن فیلدها الزامیست

مبلغ قابل پرداخت : 8,500 تومان
 

نوشته شده در تاریخ جمعه 12 آبان 1396    | توسط: عادل کریمی    | طبقه بندی: حقوق، کتاب و جزوه های کمک آموزشی،     |
نظرات() 

دانلود رایگان مجموعه سوالات مصاحبه علمی داوطلبان تصدی امر قضا - سوالات حقوقی و کیفری - pdf


دانلود رایگان مجموعه سوالات مصاحبه علمی داوطلبان تصدی امر قضا 
شامل دو فایل مجموعه سوالات حقوقی و کیفری 
با فرمت pdf

در اواخر سال 1388 تصمیم قوه قضائیه بر آن شد که برگزاری آزمون کتبی و انجام و مراحل گزینش علمی داوطلبان تصدی مقام قضاوت به معاونت آموزش و تحقیقات این قوه محول گردد. در اجرای این تصمیم کارگروهی با عنوان کارگروه جذب و استخدام قضات، با عضویت مدیرکل کارگزینی و مدیرکل گزینش و استخدام قضات و تعدادی از قضات شاغل در معاونت مذکور، تشکیل و سازوکار برگزاری آزمون و فرآیندهای آن را تدوین کرد. یکی از این فرآیندها، مقطع مصاحبه علمی برای پذیرفته شدگان آزمون کتبی بود.
به منظور انجام مصاحبه علمی پذیرفته شدگان، ابتدا شیوه نامه انجام مصاحبه تدوین و پس از مذاکرات لازم به تصویب رسید. بر مبنای این شیوه نامه مقرر گردید، تعداد ده کمیته تشخیص صلاحیت علمی تشکیل تا در مدت زمان مناسب مصاحبه بیش از هزارنفر پذیرفته شدگان مرحله آزمون کتبی ممکن شود. در اجرای این مقرره، کمیته های تشخیص صلاحیت علمی با عضویت سه نفر از قضات یا اساتید عالی رتبه دانشگاهی تشکیل گردید به نحوی که با لحاظ تخصص هر یک از اعضاء، کمیته از مهارت پرسش در امور جزایی، مدنی و فقهی بهره مند باشد. علاوه بر اعضای حقوقدان کمیته، مقرر شد یکی از روانشناسان نیز در زمان مصاحبه حضور داشته باشند تا از جنبه های روانشناسی نیز مصاحبه شونده مورد ارزیابی قرار گیرد.
به منظور شروع کار مصاحبه، کلیه اعضای حقوقدان کمیته های تشخیص صلاحیت علمی، در جلسه توجیهی شرکت و هماهنگیهای لازم انجام شد. در جلسه توجیهی این پیشنهاد نیز مطرح گردید که مجموعه سؤالاتی در اختیار اعضای حقوقدان کمیته ها قرار گیرد تا مصاحبه در حوزة سؤالات انجام و به این وسیله هماهنگی بیشتر بین کمیته ها تأمین شود. جمع آوری سؤالات برای مصاحبه اگر چه در دور اول میسر نگردید، اما این پیشنهاد پس از برگزاری جلسات مصاحبه، مورد توجه واقع گردید تا برای دوره های بعد این امکان فراهم
شود.
با توجه به اینکه بر اساس مقررات شیوه نامه، مقرر شده بود پرسشها و پاسخهای مصاحبه مکتوب شود، با خاتمه یافتن مصاحبه ها، تدبیر بر آن شد که از صورتجلسات تنظیمی، پرسشها استخراج، دسته بندی، تدوین و منتشر شود. در همین ارتباط مجموع سؤالات مصاحبه ها از متن صورتجلسات استخراج و در هفت دسته فرعی تنظیم گردید.
این دسته های فرعی عبارتند از: آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری، حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی، آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی، حقوق مدنی، حقوق تجارت و حقوق ثبت. پس از تجمیع و تنظیم سؤالات، در نهایت تصمیم گرفته شد که نتیجه حاصل از انجام کار، در قالب دو جلد کتاب به جامعه حقوقی عرضه شود. یک جلد سؤالات، جزایی است که آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری، حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی و جلد دوم نیز سؤالات حقوقی است که آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی، حقوق دارد جلد دوم از مجموعه سؤالات است. انتشار این مجموعه و مجموعه دیگر از امتیازات قابل توجهی برخوردار است که بعضی از آنها به شرح زیر است:
1-  انتشار سؤالات و سطح فراوانی آنها در هر حوزه از حوزه های تخصصی، میزان گرایش اعضای حقوقدان کمیته های تشخیص صلاحیت علمی به هر یک از این حوزهها را آشکار میکند و چنانچه تعداد سؤالات در هر حوزه با حوزه دیگر متفاوت است، ناشی از میزان تمایل اعضای حقوقدان هر حوزه به طرح سؤالات مرتبط با آن حوزه است.
2-  انتشار مجموعه برای کسانی که داوطلب شرکت در دوره های بعدی آزمون تصدی مقام قضاوت می باشند، این فرصت را فراهم میکند تا با نمونه و سطح سؤالات مصاحبه های علمی آشنا شوند.
3-   دسترسی به نمونه سؤالات، امکان تحقیق روشمند برای دستیابی به پاسخ آنها را فراهم میکند و داوطلب با پژوهش در متون حقوقی و تلاش برای کسب پاسخ، در واقع گام مؤثری در جهت ارتقاء توان علمی خود برمیدارد.
4-  دسترسی اساتید عضو کمیته های تشخیص صلاحیت علمی به این سؤالات، برای دوره های بعد علاوه بر آن که آنان را از کوشش برای طرح سؤال بی نیاز می کند، نوعی هماهنگی بین اساتید مختلف در کمیته های تشخیص صلاحیت علمی را ایجاد می کند و به این وسیله در کیفیت و حوزه سؤالات، از اتخاذ رویه های متفاوت جلوگیری می شود.
5-   تدوین و ثبت و انتشار سؤالات در واقع دانش و تجربه سازمانی را ماندگار میسازد و حتی اگر سؤالات جمع آوری شده در مصاحبه های بعدی مورد استفاده قرار نگیرد، با انتشار در قالب مجلدات جداگانه، ماندگاری تجربه ثبت شده را همراه می آورد.
شایان ذکر است، آنچه که در این مجموعه ارائه شده است، حسب مورد با سؤالات دیگری نیز همراه شده است و تجمیع این سؤالات به این معنا نیست که مصاحبه های بعدی در مراحل گزینش علمی داوطلبان تصدی مقام قضاوت محدود به این سؤالات خواهد بود. بلکه به اعتبار اهمیت مقام قضا و ضرورت بهره مندی داوطلبان از توان علمی کافی، آنان باید به هر وسیله ممکن، در جهت ارتقاء دانش حقوقی و فقهی خود اهتمام لازم را معمول دارند.

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 2 آبان 1396    | توسط: عادل کریمی    | طبقه بندی: کتاب های رایگان، حقوق،     |
نظرات() 

دانلود رایگان اطلس حقوق بشر 2008 - تالیف اندرو فاگان - ترجمه امید کوکبی مهدی خدایی - pdfدانلود رایگان اطلس حقوق بشر 2008
تالیف اندرو فاگان  Andrew Fagan - ترجمه امید کوکبی مهدی خدایی 
شامل 128 صفحه با فرمت pdf

در این کتاب با ارائه آمارهای معتبر، کشورهای مختلف را بر اساس موقعیت جغرافیایی، نوع حکومت، ثروت و سیاست های منطقه ای و جهانی در زمینه ی نقض حقوق بشر به صورت مصور مورد بررسی قرار می دهد.

پیشگفتار اول.......................................................................... 4
پیشگفتار.............................................................................. 6
مقدمه................................................................................. 8
فراسوی مرزهای ملی....................................................................... 8
اثبات بر حق بودن حقوق بشر............................................................. 9
کرامت، آزادی و برابری................................................................... 11
انتقاد از حقوق بشر جهانی................................................................ 12
معاهده های اصلی حقوق بشر................................................ 14
کشورهایی که معاهدات را تصویب نکرده اند...................... 15

بخش اول
دولت، هویت فردی و شهروندی...................................................... 17
حقوق سیاسی................................................................................ 19
شهروندی...................................................................................... 21
ثروت و نابرابری............................................................................. 23
کیفیت زندگی................................................................................ 25
بهداشت و سلامت.......................................................................... 27

بخش دوم
تخلفات قضایی و محدودیت های قانونی.......................................... 29
شکنجه.......................................................................................... 31
بازداشت خودسرانه........................................................................ 32
مجازات اعدام................................................................................ 35
مراقبت پلیسی............................................................................... 37

بخش سوم
آزادی بیان و سانسور....................................................................... 39
آزادی بیان.................................................................................. 41
سانسور و ارتباطات........................................................................ 43
اجتماعات و انجمن ها.................................................................... 45

بخش چهارم
درگیری و مهاجرت........................................................................ 47
نسل کشی..................................................................................... 49
جنگ و درگیری مسلحانه.............................................................. 51
تجارت اسلحه.............................................................................. 52
تروریسم........................................................................................ 55
صلح بانی سازمان ملل متحد....................................................... 57
آوارگان مهاجر، آوارگان درون مرزی و پناهندگان سیاسی............. 59

بخش پنجم
تبعیض......................................................................................... 61
آزادی مذهبی و اذیت و آزارهای مرتبط با آن.............................. 63
اقلیت ها......................................................................................... 65
نژاد پرستی..................................................................................... 67
از کار افتادگی جسمی و سلامت ذهنی........................................ 68
آزادی های جنسی......................................................................... 71

بخش ششم
حقوق زنان................................................................................... 61
حقوق مدنی زنان......................................................................... 75
خشونت خانگی.............................................................................. 77
تجاوز جنسی.............................................................................. 78
حق انتخاب................................................................................... 81
ختنه زنان.................................................................................... 83
بردگی جنسی.............................................................................. 85

بخش هفتم
حقوق کودکان............................................................................... 87
کودکان کار................................................................................. 88
کودکان سرباز................................................................................ 91
آموزش........................................................................................... 93
مرگ و میر و بهداشت و سلامت کودکان........................................ 95

بخش هشتم
پروفایل کشو رها و آمار جهانی.......................................................... 97
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 1 آبان 1396    | توسط: عادل کریمی    | طبقه بندی: کتاب های رایگان، حقوق،     |
نظرات() 

دانلود راهنمای درس حقوق سازمانهای بین المللی - بهمراه پکیج نمونه سوالات - بر اساس کتاب رضا موسی زاده - حقوق پیام نور - pdfدانلود راهنمای درس حقوق سازمانهای بین المللی
بهمراه پکیج نمونه سوالات و پاسخنامه
بر اساس کتاب رضا موسی زاده
منبع رشته حقوق پیام نور
شامل 180 صفحه با فرمت pdf

 • بخش اول : کلیات سازمانهای بین المللی
 • بخش دوم : سازمانهای بین المللی با صلاحیت جهانی
 • بخش سوم : سازمانهای بین المللی منطقه ای


 بعد از خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد و به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد  

پر کردن فیلدها الزامیست

مبلغ قابل پرداخت : 5,000 تومان
 

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 30 مهر 1396    | توسط: عادل کریمی    | طبقه بندی: حقوق، کتاب و جزوه های کمک آموزشی،     |
نظرات() 

دانلود منبع درس حقوق جزای عمومی 3 - محمدعلی اردبیلی - حقوق پیام نور - pdf


دانلود منبع درس حقوق جزای عمومی 3 
تالیف محمدعلی اردبیلی 
منبع رشته حقوق پیام نور 
شامل 282 صفحه pdf

فصل اول : صورت های واکنش اجتماعی
 • گفتار نخست : گوناگونی صورت های واکنش اجتماعی
 • گفتار دوم : واکنش اجتماعی سرکوبنده محض : مفهوم مجازات
 • واکنش حمایتی پیشگیرنده : مفهوم اقدامات تامینی
 • گفتار چهارم ضمانت های اساسی مشترک میان صورت های گوناگون واکنش های اجتماعی

فصل دوم : 
 • گفتار نخست : مجازات ها
 • گفتار دوم : اقدامات امنیتی

فصل سوم : تعیین میزان مجازات
 • گفتار نخست : قواعد ناظر به جرم واحد
 • گفتار دوم قواعد ناظر به جرائم متعدد

فصل چهارم : تعویق و سقوط مجازات و زوال محکومیت کیفری
 • گفتار نخست : تعویق اجرای مجازات
 • گفتار دوم : سقوط مجازات و زوال محکومیت کیفری

  بعد از خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد و به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد  

نوشته شده در تاریخ شنبه 29 مهر 1396    | توسط: عادل کریمی    | طبقه بندی: حقوق،     |
نظرات()