دانلود کتاب "حقوق در قرارداد طرح های عمرانی" 
برای رشته های حقوق و عمران
تهیه شده توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء 
شامل 774 صفحه با فرمت pdf

این کتاب با عنوان "حقوق در قراداد طرحهای عمرانی" تدوین شده و تا حد امکان در آن کلیه قوانین، مقرران و آئین نامه های مورد نیاز جهت قراردادهای داخلی و خارجی، انواع عوارض، مالیات ها، مقررات کار خدمات فنی و مهندسی، انواع ضمانتنامه ها، نظارت و بازرس های قانونی بر امور پیمانکاری به شکلی مناسب ارائه گردیده است.

  • فصل اول : انواع قراردادها (داخلی و بین المللی)
  • فصل دوم : پیمان و ملحقات آن
  • فصل سوم : برنامه و بودجه، پیمان و مهندسین مشاور
  • فصل چهارم : مقررات مالی، عوارض و مالیات ها
  • فصل پنجم : قوانین و مقررات کار
  • فصل ششم : قوانین و مقررات خدمات فنی مهندسی
  • فصل هفتم : ضمانتنامه های بانکی و اعتبارات اسنادی
  • فصل هشتم : قواعد بیمه و امور پیمانکاران طرحهای عمرانی
  • فصل نهم : نحوه نظارت و بازرسی مراجع قانونی بر امور پیمانکاران طرح های عمرانی
  • فصل دهم : سرمایه گذاری خارجی و مناطق آزاد تجاری - صنعتینوشته شده در تاریخ چهارشنبه 24 آبان 1396    | توسط: عادل کریمی    | طبقه بندی: کتاب های رایگان، حقوق، فنی و مهندسی،     |
نظرات()