دانلود رایگان جزوه "استراتژی های مدیریت دانش" 
منبع ارشد مدیریت فناوری اطلاعات 
تالیف علی ربیعی، محمدمهدی پرهیزگار 
شامل 290 صفحه با فرمت pdfفهرست
پیشگفتار
مقدمه

فصل اول
 • ضرورت مدیریت دانش
 • تاریخچه مدیریت دانش

فصل دوم
 • مفاهیم دانشی؛ داده، اطلاعات، دانش
 • روابط داده، اطلاعات، دانش
 • انواع دانش
 • دانش ضمنی در برابر دانش تصریحی
 • ویژگی های دانش
 • مدیریت دانش
 • مولفه های كلیدی مدیریت دانش
 • مزایای مدیریت دانش
 • سبكهای مدیریت دانش
 • زیرساخت ها و ابزارهای مدیریت دانش
 • ساختار
 • فرهنگ
 • سیستم پاداش غیر مرتبط
 • ارتباطات غیر رسمی
 • مدیریت دانش و فرهنگ
 • فناوری اطلاعات
 • اثر تكنولوژی اطلاعات

فصل سوم
 • مدلهای مدیریت دانش
 • مدل هیسك
 • مدل مارك م مك الروی
 • مدل بك من
 • مدل هفت سی
 • مدل بكوونیز و ویلیامز
 • مدل نوناكا و تاكوچی
 • مدل پایه ساختمان دانش
 • مدل بویست
 • مدل اودل و گرایسون
 • مدل 6 بعدی مدیریت دانش
 • مدل ابوزید

فصل چهارم
 • استراتژی
 • سیر تكامل پارادایم استراتژی
 • استراتژی در برابر برنامه ریزی بلند مدت
 • برنامه ریزی عملیاتی
 • دلایل عدم استفاده سازمان ها از رویكرد استراتژیك
 • مدلهای مختلف برنامه ریزی استراتژیك
 • مدل برنامه ریزی استراتژیك دانكن و همكاران
 • مدل برنامه ریزی استراتژیك فیلیپس
 • مدل برنامه ریزی استراتژیك پیگلز و روجر
 • مدل برنامه ریزی استراتژیك دیوید
 • سطوح مدیریت استراتژیك
 • چارچوب جامع تدوین استراتژی
 • فرایند انتخاب استراتژیك
 • چشم انداز
 • ماموریت
 • ارزش ها
 • محیط عمومی
 • محیط تخصصی
 • بررسی عوامل محیطی از دیدگاه تامپسون و استریكلند
 • سطوح مختلف استراتژی های سازمان
 • استراتژی های معمول در عمل از دیدگاه دیوید
 • استراتژی یكپارچه سازی
 • استراتژی تنوع گرایی
 • استراتژی تدافعی
 • استراتژی عمومی مایكل پورتر
 • استراتژی های تمركز
 • زنجیره ارزش
 • ابزارهای اعمال فرایند عمومی برنامه ریزی استراتژیك
 • ماتریس ارزیابی عوامل خارجی
 • ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
 • ماتریس ارزیابی عوامل رقابت
 • مدل تجزیه و تحلیل SWOT
 • مدل چرخه عمر سازمان ها
 • مدل تجزیه و تحلیل جنرال الكتریك
 • مدل تجزیه و تحلیل داخلی و خارجی
 • مدل ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیك
 • ماتریس برنامه ریزی استراتژیك كمی
 • جنبه های فرهنگی به هنگام انتخاب استراتژی
 • استراتژی بازاریابی
 • استراتژی منابع انسانی
 • استراتژی تحقیق و توسعه

فصل پنجم
 • طبقه بندی براساس دانش، ماتریس نوناكا و تاكوچی از انواع دانش
 • مدل فاصله اطلاعاتی بویست
 • طبقه بندی براساس فرایند كسب و كار
 • طبقه بندی براساس نتایج پایانی
 • ارتباط دادن و اتصال دانش و نتایج پایانی؛ استراتژی ذاك
 • رویكرد سنتز شده؛ طیف مدیریت دانش باینری
 • بحث و گفتگو از طیف مدیریت دانش
 • 3 ارزش مرتبط با مدیریت دانش
 • محركهای خارجی
 • رویكرد مهندسی دانش
 • رویكرد سنتز شده
 • برنامه ریزی مدیریت دانش
 • نیازسنجی و ارزیابی سازمان
 • معماری دانش، كاركنان، فرایندها و فناوری ها

فصل ششم
 • تاریخچه و مفهوم كارت امتیازی متوازن
 • دیدگاه مالی
 • دیدگاه مشتری
 • دیدگاه فرایند داخلی
 • دیدگاه یادگیری و رشد
 • نقشه استراتژی

فصل هفتم
 • برنامه BSC  استراتژیك سایپا 
 • پیاده سازی مدیریت دانش در مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزگان

نوشته شده در تاریخ جمعه 19 آبان 1396    | توسط: عادل کریمی    | طبقه بندی: کتاب های رایگان، مدیریت،     |
نظرات()