دانلود رایگان مجموعه سوالات مصاحبه علمی داوطلبان تصدی امر قضا 
شامل دو فایل مجموعه سوالات حقوقی و کیفری 
با فرمت pdf

در اواخر سال 1388 تصمیم قوه قضائیه بر آن شد که برگزاری آزمون کتبی و انجام و مراحل گزینش علمی داوطلبان تصدی مقام قضاوت به معاونت آموزش و تحقیقات این قوه محول گردد. در اجرای این تصمیم کارگروهی با عنوان کارگروه جذب و استخدام قضات، با عضویت مدیرکل کارگزینی و مدیرکل گزینش و استخدام قضات و تعدادی از قضات شاغل در معاونت مذکور، تشکیل و سازوکار برگزاری آزمون و فرآیندهای آن را تدوین کرد. یکی از این فرآیندها، مقطع مصاحبه علمی برای پذیرفته شدگان آزمون کتبی بود.
به منظور انجام مصاحبه علمی پذیرفته شدگان، ابتدا شیوه نامه انجام مصاحبه تدوین و پس از مذاکرات لازم به تصویب رسید. بر مبنای این شیوه نامه مقرر گردید، تعداد ده کمیته تشخیص صلاحیت علمی تشکیل تا در مدت زمان مناسب مصاحبه بیش از هزارنفر پذیرفته شدگان مرحله آزمون کتبی ممکن شود. در اجرای این مقرره، کمیته های تشخیص صلاحیت علمی با عضویت سه نفر از قضات یا اساتید عالی رتبه دانشگاهی تشکیل گردید به نحوی که با لحاظ تخصص هر یک از اعضاء، کمیته از مهارت پرسش در امور جزایی، مدنی و فقهی بهره مند باشد. علاوه بر اعضای حقوقدان کمیته، مقرر شد یکی از روانشناسان نیز در زمان مصاحبه حضور داشته باشند تا از جنبه های روانشناسی نیز مصاحبه شونده مورد ارزیابی قرار گیرد.
به منظور شروع کار مصاحبه، کلیه اعضای حقوقدان کمیته های تشخیص صلاحیت علمی، در جلسه توجیهی شرکت و هماهنگیهای لازم انجام شد. در جلسه توجیهی این پیشنهاد نیز مطرح گردید که مجموعه سؤالاتی در اختیار اعضای حقوقدان کمیته ها قرار گیرد تا مصاحبه در حوزة سؤالات انجام و به این وسیله هماهنگی بیشتر بین کمیته ها تأمین شود. جمع آوری سؤالات برای مصاحبه اگر چه در دور اول میسر نگردید، اما این پیشنهاد پس از برگزاری جلسات مصاحبه، مورد توجه واقع گردید تا برای دوره های بعد این امکان فراهم
شود.
با توجه به اینکه بر اساس مقررات شیوه نامه، مقرر شده بود پرسشها و پاسخهای مصاحبه مکتوب شود، با خاتمه یافتن مصاحبه ها، تدبیر بر آن شد که از صورتجلسات تنظیمی، پرسشها استخراج، دسته بندی، تدوین و منتشر شود. در همین ارتباط مجموع سؤالات مصاحبه ها از متن صورتجلسات استخراج و در هفت دسته فرعی تنظیم گردید.
این دسته های فرعی عبارتند از: آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری، حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی، آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی، حقوق مدنی، حقوق تجارت و حقوق ثبت. پس از تجمیع و تنظیم سؤالات، در نهایت تصمیم گرفته شد که نتیجه حاصل از انجام کار، در قالب دو جلد کتاب به جامعه حقوقی عرضه شود. یک جلد سؤالات، جزایی است که آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری، حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی و جلد دوم نیز سؤالات حقوقی است که آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی، حقوق دارد جلد دوم از مجموعه سؤالات است. انتشار این مجموعه و مجموعه دیگر از امتیازات قابل توجهی برخوردار است که بعضی از آنها به شرح زیر است:
1-  انتشار سؤالات و سطح فراوانی آنها در هر حوزه از حوزه های تخصصی، میزان گرایش اعضای حقوقدان کمیته های تشخیص صلاحیت علمی به هر یک از این حوزهها را آشکار میکند و چنانچه تعداد سؤالات در هر حوزه با حوزه دیگر متفاوت است، ناشی از میزان تمایل اعضای حقوقدان هر حوزه به طرح سؤالات مرتبط با آن حوزه است.
2-  انتشار مجموعه برای کسانی که داوطلب شرکت در دوره های بعدی آزمون تصدی مقام قضاوت می باشند، این فرصت را فراهم میکند تا با نمونه و سطح سؤالات مصاحبه های علمی آشنا شوند.
3-   دسترسی به نمونه سؤالات، امکان تحقیق روشمند برای دستیابی به پاسخ آنها را فراهم میکند و داوطلب با پژوهش در متون حقوقی و تلاش برای کسب پاسخ، در واقع گام مؤثری در جهت ارتقاء توان علمی خود برمیدارد.
4-  دسترسی اساتید عضو کمیته های تشخیص صلاحیت علمی به این سؤالات، برای دوره های بعد علاوه بر آن که آنان را از کوشش برای طرح سؤال بی نیاز می کند، نوعی هماهنگی بین اساتید مختلف در کمیته های تشخیص صلاحیت علمی را ایجاد می کند و به این وسیله در کیفیت و حوزه سؤالات، از اتخاذ رویه های متفاوت جلوگیری می شود.
5-   تدوین و ثبت و انتشار سؤالات در واقع دانش و تجربه سازمانی را ماندگار میسازد و حتی اگر سؤالات جمع آوری شده در مصاحبه های بعدی مورد استفاده قرار نگیرد، با انتشار در قالب مجلدات جداگانه، ماندگاری تجربه ثبت شده را همراه می آورد.
شایان ذکر است، آنچه که در این مجموعه ارائه شده است، حسب مورد با سؤالات دیگری نیز همراه شده است و تجمیع این سؤالات به این معنا نیست که مصاحبه های بعدی در مراحل گزینش علمی داوطلبان تصدی مقام قضاوت محدود به این سؤالات خواهد بود. بلکه به اعتبار اهمیت مقام قضا و ضرورت بهره مندی داوطلبان از توان علمی کافی، آنان باید به هر وسیله ممکن، در جهت ارتقاء دانش حقوقی و فقهی خود اهتمام لازم را معمول دارند.

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 2 آبان 1396    | توسط: عادل کریمی    | طبقه بندی: کتاب های رایگان، حقوق،     |
نظرات()