دانلود منبع درس حقوق جزای عمومی 3 
تالیف محمدعلی اردبیلی 
منبع رشته حقوق پیام نور 
شامل 282 صفحه pdf

فصل اول : صورت های واکنش اجتماعی
  • گفتار نخست : گوناگونی صورت های واکنش اجتماعی
  • گفتار دوم : واکنش اجتماعی سرکوبنده محض : مفهوم مجازات
  • واکنش حمایتی پیشگیرنده : مفهوم اقدامات تامینی
  • گفتار چهارم ضمانت های اساسی مشترک میان صورت های گوناگون واکنش های اجتماعی

فصل دوم : 
  • گفتار نخست : مجازات ها
  • گفتار دوم : اقدامات امنیتی

فصل سوم : تعیین میزان مجازات
  • گفتار نخست : قواعد ناظر به جرم واحد
  • گفتار دوم قواعد ناظر به جرائم متعدد

فصل چهارم : تعویق و سقوط مجازات و زوال محکومیت کیفری
  • گفتار نخست : تعویق اجرای مجازات
  • گفتار دوم : سقوط مجازات و زوال محکومیت کیفری


  بعد از خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد و به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد  
پر کردن فیلدها الزامیست

مبلغ قابل پرداخت : 5,000 تومان
 

نوشته شده در تاریخ شنبه 29 مهر 1396    | توسط: عادل کریمی    | طبقه بندی: حقوق،     |
نظرات()